galeria czyli przykladowe fotki

kontakt dane teleadresowe

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

18-400 Łomża Al. Legionów 49 tel/fax: 086 216 25 50 osz.lomza@op.pl

Kierunek: Technik administracji

- Czas trwania nauki : 2 lata ( 4 semestry)
- Matura nie jest wymagana
- Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym
- Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godz. 8.00 - 16.00
- Szkoła posiada przestronne sale wykładowe
- Wykwalifikowana kadra dydaktyczna i zaangażowani w działalność szkoły
  pracownicy administracyjni tworzą profesjonalny i oddany zespół

Co was na pewno spotka w naszym studium:

1. Szkoła bezpłatna, to znaczy bez żadnych opłat:

- BRAK OPŁAT ZA CZESNE i WPISOWE
- brak opłat za zaświadczenia do ZUS . KRUS, MOPS, WKU i innych
- brak opłat po zawieszeniu w prawach słuchacza
- brak opłat za wydanie indexu
- brak opłat za wydanie legitymacji szkolnej
- brak opłat za wydanie dzienniczka praktyk
- brak opłat za przeniesienie na inny kierunek
- brak opłat za egzaminy poprawkowe
- brak opłat za sesję egzaminacyjną

2. Perspektywy pracy po ukończeniu naszego studium:

* praca w administracji samorządowej
* w jednostkach samorządu terytorialnego np. w urzędach powiatowych, miejskich, gminnych
* praca w firmach prywatnych
* praca w urzędach i przedsiębiorstwach państwowych
* praca w firmach szkoleniowych

Po naszym Studium z pewnością będziesz doskonale przygotowany do zawodu technika administracji . Tutaj poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Nauczysz się przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla danych urzędów.

Nowy zawód - nowe możliwości!

3. Zapewniamy

• Bezpłatne praktyki zawodowe w firmach prywatnych i przedsiębiorstwach państwowych
• nowoczesne narzędzia niezbędne do nauki zawodu: w pełni wyposażoną pracownię komputerową oraz profesjonalne programy edukacyjne i specjalistyczne.

4 .Program nauczania:

1. Wstęp do nauki o państwie i prawie.
2. Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze
3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
4. Prawo admi9nistracyjne i prawo finansów publicznych
5. Ekonomika przedsiębiorstw
6. Zarys statystyki
7. Rachunkowość i analiza ekonomiczna
8. Socjologia i psychologia społeczna
9. Technika biurowa
10.Organizacja pracy biurowej
11.Język angielski zawodowy
12.Specjalizacja
13.Podstawy przedsiębiorczości
14.Praktyka zawodowa