galeria czyli przykladowe fotki

kontakt dane teleadresowe

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

18-400 Łomża Al. Legionów 49 tel/fax: 086 216 25 50 osz.lomza@op.pl

rekrutacja

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły

- 5 podpisanych fotografii o wymiarach 37 x 52 mm

- kserokopia dowodu osobistego


Komplet dokumentów proszę składać w sekretariacie liceum.