galeria czyli przykladowe fotki

więcej w galerii zdjęć

kontakt dane teleadresowe

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

18-400 Łomża Al. Legionów 49 tel/fax: 086 216 25 50 osz.lomza@op.pl

rekrutacja

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 5 podpisanych fotografii o wymiarach 37 x 52 mm
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie

Komplet dokumentów proszę składać w sekretariacie.